Clivus Multrum bruger naturens egne processer til at nedbryde afføring og urin til et stabilt og luktfrit slutprodukt. Komposteringsprocessen er en naturlig biologisk process. Den kræver god ventilation og en smule luftfuktighed, da disse betingelser er nødvendige for, at mikroorganismerne skal kunne udføre deres arbejde.

Processen er aerob og foregår i et bredt spektre af omgivelsestemperaturer (selv når udendørstemperaturen er godt under frysepunktet) til forskel fra anaerobiske processer, der producerer methangas (sumpgas), og som foregår ved højere temperaturer. Anaerobiske processer finder ikke sted i en Clivus Multrum installation.

Til at sætte gang i komposteringsprocessen skal man bruge en kompoststarter lavet af tørv, træspåner og jord tilsat organismer, der er vigtige for processen. Sommetider tilsættes ekstra træspåner eller kulstof-rigt materiale mens installationen er i brug for at bevare en luftig kompost, hvilket er nødvendigt for filtrering af væskerne og ventilation af det faste stof.

Vær opmærksom på, at man ikke kan bruge spåner fra trykimpregneret træ, hårde træsorter som eg eller træ med terpentin i, som for eksempel gran. Man må heller ikke bruge materiale som avispapir, blade eller langt græs, da det danner en klistret masse. Almindeligt toiletpapir kan derimod godt bruges.

Komposten

Størstedelen af det faste organiske materiale bliver omdannet til kuldioxid og vand, hvorefter det foramper. Efter 5-10 år er der kun en lille mængde slutprodukt tilbage, og det indeholder de samme mineraler som findes i almindelig jord.

Hvis der er et passende forhold mellem brug og tankstørrelse, vi komposten kunne blive i beholderen i flere årtier.

Når den nedbrudte kompost fjernes fra tanken, kan den bruges som muld i haven.

Perkolatet

Væsken (hovedsaglig fra nedbrydelsen af urin) gennemgår en viktig biokemisk forandring. Den løber gennem kompostdyngen og kompoststarteren, til den når tankens skrånende bund. Når den endlig når opbevaringskammeret, er den blevet forvandlet til en stabil, lugtfri saltopløsning. Det er en balanceret flydende gødning rig på kvælstof, som passer godt til græs, trææer og blomster. Væsken skal blandes med vand før brug. Perkolatet er biologisk stabilt og kan opbevares om nødvendigt.

Ventilation

En luftstrøm suges ned i toiletstolen og gennem komposteringskammeret. Luftstrømmen er nødvendig for at forhindre uønsket lugt i badværelset og for at forsyne komposteringsprocessen med ilt.

Patogener

Under komposteringsprocessen elimineres sygdomsforårsagende patogene organismer i afføringen og urinen ved hjælp af bakterier i jorden og andre organsmer.

Væsken gennemgår en nitrifikationsprocess, og resultatet er en brun væske med en let lugt af jord. Væsken er fri for patogener og rig på ammoniumnitrit og ammoniumnitrat.

Clivus Multrum har i årenes løb analyseret prøver fra forskellige installationer (se "Testresultater"). Vores kunder kan få prøver fra deres egne Clivus Multrum installationer analyseret, hvis det ønskes.