I 1939 ville Rikard Lindström, at hans familie skulle kunne svømme i bugten ved deres hus uden at skulle behøve at bekymre sig om, horvidt vandet var forurenet af spildevand. Han byggede den første Clivus Multrum på sin egendom, da han ikke fandt det eksisterende toiletssytem pålideligt. Sverige havde nu en helt ny opfindelse, der var helt i harmoni med naturen.

Interesserede naboer begyndte at deltage i Rikard Lindström’s idéer, og der blev startet en lille produktion. Kurt Atterberg, patentingeniør og en af Sveriges mest berømte komponister, overtalte Rikard Lindström til at søge patent.

Patentansøgningen blev indsendt i 1960erne under navnet Clivus, det Latinske ord for tendens.

Nu til dags hedder produktet Clivus Multrum. Begrebet “Multrum” blev opfundet af Sven E. Arrhenius, professor på Stockholms Universitet for Veterinærer. Han mente, at “Multrum”, et sted med forfald, ville forklare og komplementere idéen om Clivus.

Rikard Lindström døde i 1993, men hans navn lever videre. Hans lukkede system sparer vand og forhindrer, at affald fra toiletter forurener vandressourcer. Der er stadig lang vej at gå, før hans opfindelse når de tunsinder af mennesker, der stadig lider mangel på rent vand og acceptable toiletter.

“Enkelt men genialt”, Sörmlandsavisen (juni 1971)