Clivus Multrum er et komposteringstoilet. Affaldet i en Clivus Multrum bliver komposteret over lang tid ved hjælp af mikroorganismer, ventilation og fugt. Processen tager flere år. Du finder mere information under “Teknologi”.

En Clivus Multrum tank har en stor kapacitet, som gør, at affaldet bliver fuldstændig komposteret. Denne process tager omkring 6 år. Et mindre toilet har ikke et rumfang stort nok til, at der kan ske en fuldstændig kompostering. Affaldet skal fjernes regelbundet og bortskaffes på korrekt vis (det må ikke tømmes direkte i naturen).

Clivus Multrum er velegnet i situationer, hvor der er mangel på vand eller slet ikke noget vand, eller steder, hvor der ikke er noget kommunalt afløb. Clivus Multrum er et perfekt alternativ til dem, der ønsker at spare tunsindvis af liter vand.

  • Håndtering af affald på stedet
  • Ingen transport af affald
  • Intet vandforbrug (hvis der bruges en toiletstol i åben model)
  • Minimal vedligeholdelse
  • Lavt energiforbrug (inget energiforbrug, hvis der ikke bruges blæser)
  • Beholderen er forholdsvis stor, men dette er nødvendigt for en komplet kompostering.
  • Ved en vandløs installation har toiletstolen en større åbning en et standardtoilet. Der findes dog alternativer, der har en standardåbning, men de bruger en lille smule vand.

Det første trin er at overveje den mængde affald, som Clivus Multrum skal kunne tage hånd om. Dette vil bestemme komposteringstankens størrelse. Man skal også overveje toiletstolens position i forhold til komposteringstanken. Endelig kræver Clivus Multrum installationen, at der er minimum 1,3 m (for M100) under badeværelsesgulvet. Se også avsnittet “Installation”.

Driftsomkostningerne ved brug af en Clivus Multrum er meget lave, og der er ingen omkostninger til transport og bortskafning af affald.

Som tommelfingerregel har man ikke brug for tilladelse, men tjek lige med din kommune.

Clivus Multrum er det originale komposteringstoilet. Vi har mere end 70 års erfaring. Vi garanterer, at din Clivus Multrum vil fungere rigtigt, hvis du følger vores retningslinjer.