Clivus Multrum tar naturens egne prosesser i bruk for å bryte ned avføring og urin til et stabilt og luktfritt sluttprodukt. Kompostering er en helt naturlig biologisk prosess. Det eneste som trengs, er god ventilasjon og litt luftfuktighet, og så gjør mikroorganismene resten av jobben.

Prosessen er aerob og foregår ved en rekke omgivelsestemperaturer (også når utendørstemperaturen er godt under frysepunktet), til forskjell fra anaerobe prosesser som genererer metangass (sumpgass) og som opptrer ved høyere temperaturer. Anaerobe prosesser finner ikke sted i en Clivus Multrum-installasjon.

For å sette i gang komposteringsprosessen trenger man en kompoststarter, dvs. et underlag bestående av torv, høvelspon og jord som inneholder mikroorganismer som er viktige for prosessen. Noen ganger må det tilsettes mer høvelspon eller andre karbonrike materialer mens installasjonen er i bruk for å holde komposten porøs, noe som er viktig for filtrering av væske og ventilering av fast stoff.

NB! Bruk ikke spon fra trykkimpregnert trevirke, hardt treverk slik som eik, eller tre som inneholder terpentin, slik som furu. Bruk heller ikke avispapir, løv eller lange gresstrå, som danner en klebrig masse. Vanlig toalettpapir kan derimot brukes.

Komposten

Størstedelen av det faste organiske materialet omdannes til karbondioksid og vann, og fordamper. Etter 5-10 år er det bare en liten mengde sluttprodukt igjen, og det inneholder de samme mineralene som finnes i vanlig jord.

Hvis det er et passende forhold mellom bruk og tankstørrelse, kan komposten bli værende i beholderen i flere tiår.

Når den nedbrutte komposten tas ut av tanken, kan den brukes i hagen som matjord.

Sigevann

Væsken (hovedsakelig fra nedbrytningen av urin) gjennomgår en viktig biokjemisk forandring. Den passerer gjennom komposthaugen og kompoststarteren helt til den når tankens skrånende bunn. Når den til slutt når oppbevaringskammeret, er den omdannet til en stabil, luktfri saltløsning: et balansert, flytende og nitrogenrikt gjødningsmiddel som kan brukes til gress, trær og blomster. Væsken skal blandes med vann før den brukes. Sigevannet er biologisk stabilt og kan oppbevares ved behov.

Ventilasjon

En luftstrøm suges ned i toalettstolen og gjennom komposttanken. Luftstrømmen er nødvendig for at uønsket lukt ikke skal samles på baderommet og for å tilføre oksygen til komposteringsprosessen.

Patogener

Under komposteringsprosessen elimineres sykdomsfremkallende patogene organismer i avføring og urin ved hjelp av bakterier i jorden og andre organismer.

Væsken gjennomgår en nitrifikasjonsprosess, og resultatet er en brunaktig væske med en svak lukt av jord. Denne væsken er fri for patogener og rik på ammoniumnitritt og ammoniumnitrat.

I årenes løp har Clivus Multrum analysert prøver fra forskjellige installasjoner (se testresultater). Kundene våre kan be om å få prøver fra sine egne Clivus Multrum-installasjoner analysert.