Figuren nedenfor viser en typisk Clivus Multrum-installasjon med M150 komposteringstank, CL400 toalett og CK100 kanalvifte.

Avhengig av de spesifikke forholdene på installasjonsstedet kan vi gi deg et tilbud på materialer og installasjon. Kontakt oss hvis du vurderer å installere et Clivus Multrum.

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere nøkkelferdige installasjoner, inkludert toaletthus/kabin.