Clivus Multrum er et komposteringstoalett. Avfallet i en Clivus Multrum-installasjon blir kompostert over lang tid ved hjelp av mikroorganismer, ventilasjon og fuktighet. Prosessen tar flere år. Du finner mer informasjon under ”Teknologi”.

Clivus Multrum-tanken har stor kapasitet, noe som gjør at avfallet blir fullstendig kompostert. Denne prosessen tar ca. 6 år. Rominnholdet i et mindre toalett er ikke stort nok til at en fullstendig kompostering kan finne sted. Avfallet må tømmes regelmessig og håndteres på riktig måte (det kan ikke tømmes direkte i naturen).

Clivus Multrum egner seg godt for bruk i områder med lite vann eller uten vann, og på steder uten offentlig avløpssystem. Clivus Multrum er et perfekt alternativ for alle som ønsker å spare flere tusen liter vann.

  • Avfallshåndtering på stedet
  • Ingen transport av avfall
  • Bruker ikke vann (ved bruk av åpen toalettstol)
  • Krever minimalt med vedlikehold
  • Lavt energiforbruk (strømforbruket er null hvis det ikke benyttes vifte)
  • Beholderen er forholdsvis stor, men dette er nødvendig for en fullstendig kompostering.
  • Når du velger en vannløs installasjon, er åpningen på selve toalettet større enn på et vanlig toalett. Det finnes imidlertid noen alternativer med standardåpning, men de bruker små mengder vann.

Først må man vurdere hvor mye avfall Clivus Multrum skal kunne håndtere. Dette vil bestemme størrelsen på komposteringstanken. Man må også tenke over toalettstolens posisjon i forhold til komposteringstanken. Endelig krever Clivus Multrum-installasjonen minimum 1,3 m (for M100) plass under baderomsgulvet. Se også avsnittet ”Installasjon”.

Driftskostnadene ved bruk av et Clivus Multrum er svært lave, og det er ingen kostnader til transport og avfallshåndtering.

Som tommelfingerregel er tillatelse ikke nødvendig, men undersøk dette med kommunen din.

Clivus Multrum er originalen. Vi har mer enn 70 års erfaring. Vi garanterer at ditt Clivus Multrum vil fungere som det skal hvis du følger retningslinjene våre.