Skärgårdsstiftelsen

Stockholms skjærgård er et vakkert område som består av tusenvis av små øyer i Østersjøen utenfor Stockholm.

Skärgårdsstiftelsen, grunnlagt i 1959, eier og forvalter ca. 15 % av et samlet område på over 1000 km2 med det formål å bevare natur- og kulturarven i skjærgården.

Som en del av et EU-prosjekt for å forbedre toalettfasilitetene på øyene, installerte Clivus Multrum i 2006-2007 mer enn 40 toaletter på øyer som kan nås med ferge.


Susedalen, rasteplass på E6

Susedalen rasteplass ligger på E6 rett sør for Falkenberg i det sørvestlige Sverige og drives av det svenske vegdirektoratet (Trafikverket). Kong Carl XVI Gustav innviet rasteplassen i november 1996.

Miljøvern var en viktig faktor i utformingen av rasteplassen. For eksempel samles overflatevann fra veien i avrenningsområder for å beskytte de omkringliggende områdene mot forurensning fra veisalt o.l.

Selve toalettene ble fremstilt i rustfritt stål og koblet til Clivus Multrum-enheter i kjelleren.

Ettersom rasteplassen viste seg å tiltrekke flere brukere enn man hadde regnet med, ombygde Clivus Multrum anlegget i 2003. Det er nå dimensjonert for flere hundre besøkende per dag.


Bronx Zoo øko-toaletter (New York)

Bronx Zoo har utdannet og underholdt besøkende siden 1899. Med sine litt over 100 hektar er Bronx Zoo den største dyrehagen i USA som ligger i et byområde. Den har et årlig besøkstall på omkring to millioner og er hjem for over fire tusen dyr. Dyrehagen eies og drives av Wildlife Conservation Society, som legger stor vekt på miljøvern. Dette har blant annet gitt seg utslag i et ønske om bærekraftige byggemetoder i foreningens dyrehager.

Toalettene i nærheten av Bronxdale-inngangen trengte å bli skiftet ut på grunn av et sviktende kloakksystem. Planer om et nytt kloakksystem på stedet ble forkastet på grunn av bekymringer om faren for forurensning av nærliggende Bronx River. Man vurderte også en kloakkforbindelse, men dette ble oppgitt pga. de enorme kostnadene det ville innebære å bygge tunnel under Bronx River Parkway.

I stedet bestemte dyrehagen seg for å installere et Clivus Multrum komposteringstoalettsystem bestående av 10 komposteringsbeholdere. I tillegg til å spare penger, fanger og gjenvinner Clivus-systemene næringsstoffer i menneskelige avfallsprodukter, og dessuten bruker de minimalt med vann til skylling.

Øko-toalettene brukes av mer enn ½ million besøkende i året. De 15 skumspylingstoalettene bruker mindre enn 2 dl vann hver gang, noe som gir en besparelse på omkring fire millioner liter vann i året sammenlignet med konvensjonelle lavtspylende toaletter (6 liter per gang).


DANO-prosjektet

Kanopadling i Dalsland og Nordmarken, et område i midt-Sverige med mange innsjøer og elver, er en stor opplevelse som tiltrekker mange turister fra Sverige og utlandet. Hygieneforholdene på campingplassene var en stor utfordring ettersom de eksisterende anleggene hadde for liten kapasitet, noe som var en kilde til forurensning for områdene rundt. Siden åpningen i 2000 har DANO-området utviklet 103 campingplasser med mer enn 140 operative Clivus Multrum-installasjoner.