I 1939 ville Rikard Lindström at hans familie skulle kunne svømme i bukten ved huset sitt uten å måtte bekymre seg for at avløpsvann skulle forurense vannet. Han utviklet det første Clivus Multrum på sin egen eiendom da det gikk opp for ham at det eksisterende toalettsystemet var upålitelig. Sverige hadde nå fått en ny oppfinnelse som var helt i harmoni med naturen.

Interesserte naboer fikk øynene opp for Rikard Lindströms nyskapning, og en produksjon i liten skala ble satt i gang. Kurt Atterberg, patentingeniør og en av Sveriges mest kjente komponister, overtalte Rikard Lindström til å søke patent.

Patentsøknaden ble innlevert på 1960-tallet under navnet Clivus, det latinske ordet for skråning.

I dag går produktet under navnet Clivus Multrum. Begrepet ”Multrum” ble laget av Sven E. Arrhenius, professor ved veterinærhøyskolen i Stockholm. Han var av den oppfatning at ”Multrum”, et sted med forfall, ville forklare og komplettere ideen om Clivus.

Rikard Lindström døde i 1993, men hans navn lever videre. Det lukkede systemet han skapte, er vannbesparende og forhindrer at toalettavfall forurenser vannressurser. Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå før hans oppfinnelse når alle de millioner av mennesker som fremdeles lider av mangel på rent vann og akseptable toaletter.

”Enkelt, men genialt”, Sörmlandstidningen (juni 1971)