Følgende testresultater kommer fra prøver fra en Clivus Multrum-installasjon i Susedalen langs E6 i Sverige. Resultatene er fra prøver datert henholdsvis 3. februar 2011 og 7. desember 2010.